01

Fotbal
v under
groundu

02
02

Co to byl
under
ground?

Společenství lidí, kteří tvoří nezávislou kulturu – tak se v době normalizace v Československu vžil význam slova underground. Za pořádání a návštěvu undergroundových kulturních akcí hrozilo vězení, bití, vyhození z práce či ze školy, vyvlastnění domu apod. Přesto se k undergroundu spontánně přidávaly tisíce mladých lidí po celé republice. Underground byl otevřený, tvůrčí i hravý. Neměl struktury ani psaná pravidla. Byl v konfliktu s režimem, který nedokázal lidi nechat na pokoji.

PROČ ANDROŠI ZVOLILI FOTBAL?

Po násilně rozehnaném koncertu v Rudolfově u Českých Budějovic na jaře roku 1974 se fotbal stal pro underground dobrou příležitostí k setkání. Oproti kulturním akcím nebyl Veřejnou bezpečností tak bedlivě sledovaný – alespoň ze začátku…

ilustrace - VB auto nahání fotbalisty z undergroundu
Výstavu připravil
Ústav pro studium totalitních režimů

Když bylo nejhůř a nešlo se scházet pod kulturní záminkou, když nešlo držet kytaru v ruce, zvolili androši fotbal.

František Stárek Čuňas
více o fotbalu v undergroundu
04

Komiks

Vlasy
zobrazit další